Nazwisko i imię:
Kościół w Mielżynku.
Opis/komentarz:
ob. Koszutski Hilary (Obrazek historyczny 1887).
Całość:
Kościół w Mielżynku.
ob. Koszutski Hilary (Obrazek historyczny 1887).