Nazwisko i imię:
Kościół Bernardynek w Łowiczu.
Opis/komentarz:
ob. Oczykowski Romuald (Droga krzyżowa czyli Stacye 1886).
Całość:
Kościół Bernardynek w Łowiczu.
ob. Oczykowski Romuald (Droga krzyżowa czyli Stacye 1886).