Nazwisko i imię:
Kościół w Łasku.
Opis/komentarz:
ob. Kołdowski Józef Kalasanty (Wiadomość 1860); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).
Całość:
Kościół w Łasku.
ob. Kołdowski Józef Kalasanty (Wiadomość 1860); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).