Nazwisko i imię:
Kościół we wsi Łagiewniki koło Łodzi.
Opis/komentarz:
ob. Pia­secki Jakób (Wiadomość historyczna o cudownem objawieniu 1844).
Całość:
Kościół we wsi Łagiewniki koło Łodzi.
ob. Pia­secki Jakób (Wiadomość historyczna o cudownem objawieniu 1844).