Nazwisko i imię:
Kościół w Lubiniu.
Opis/komentarz:
ob. Sokołowski Marian (Kościoły romańskie 1886); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. III zesz. III (1888).
Całość:
Kościół w Lubiniu.
ob. Sokołowski Marian (Kościoły romańskie 1886); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. III zesz. III (1888).