Nazwisko i imię:
Kościół w Leśnej Podlaskiej.
Opis/komentarz:
ob. Pruszkowski Józef (Historya zjawionego i cudownego obrazu 1897).
Całość:
Kościół w Leśnej Podlaskiej.
ob. Pruszkowski Józef (Historya zjawionego i cudownego obrazu 1897).