Nazwisko i imię:
Kościół w Krzemieńcu.
Opis/komentarz:
ob. Wizerunek N. Maryi P. Pocieszenia (1896).
Całość:
Kościół w Krzemieńcu.
ob. Wizerunek N. Maryi P. Pocieszenia (1896).