Nazwisko i imię:
Kościół w Kruszwicy.
Opis/komentarz:
ob. Łuszczkiewicz Władysław (Trzy granitowe kościoły 1879); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. I zesz. III (1879).
Całość:
Kościół w Kruszwicy.
ob. Łuszczkiewicz Władysław (Trzy granitowe kościoły 1879); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. I zesz. III (1879).