Nazwisko i imię:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie).
Opis/komentarz:
obacz Gąsiorowski Wilhelm (1878); Grabowski Ambroży (Do dziejów budowy 1850); Komitet parafialny kościoła N. Panny Maryi (1889); Łuszczkiewicz Władysław (Do dziejów 1889, Roboty 1889, 1892, O treści i znaczeniu 1868); Popiel Paweł (W doniosłej sprawie 1888, Sprawozdanie z 10-letniej działalności 1890, Sprawozdanie z rachunków przebudowy prezbiteryum 1890, Sprawozdanie z rachunków reszty prezbiteryum 1893, Sprawozdanie z restauracyi prezbiteryum 1890); Sprawozdanie (Pierwsze) Dozoru Kościoła (1867); Sprawozdanie (Drugie) Dozoru Kościoła (1868); Sprawozdanie (Trzecie) Komitetu parafialnego Kościoła (1870).
Całość:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie).
obacz Gąsiorowski Wilhelm (1878); Grabowski Ambroży (Do dziejów budowy 1850); Komitet parafialny kościoła N. Panny Maryi (1889); Łuszczkiewicz Władysław (Do dziejów 1889, Roboty 1889, 1892, O treści i znaczeniu 1868); Popiel Paweł (W doniosłej sprawie 1888, Sprawozdanie z 10-letniej działalności 1890, Sprawozdanie z rachunków przebudowy prezbiteryum 1890, Sprawozdanie z rachunków reszty prezbiteryum 1893, Sprawozdanie z restauracyi prezbiteryum 1890); Sprawozdanie (Pierwsze) Dozoru Kościoła (1867); Sprawozdanie (Drugie) Dozoru Kościoła (1868); Sprawozdanie (Trzecie) Komitetu parafialnego Kościoła (1870).