Nazwisko i imię:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie).
Tytuł:
(Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Kościołowi Maryackiemu świeżo nowa przybyła ozdoba. Jest nią wielkie okno w ścianie zachodniej, pomiędzy dwoma wieżami...”). (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1892),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2. Jag.
Całość:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie).
(Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Kościołowi Maryackiemu świeżo nowa przybyła ozdoba. Jest nią wielkie okno w ścianie zachodniej, pomiędzy dwoma wieżami...”). (Odb. z Czasu).
(Kraków, 1892),
w 8ce, str. 2.
Jag.