Nazwisko i imię:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 13.
Tytuł:
Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Tak Parafianie jak i współobywatele nasi mają prawo do ciągłej wiadomości czy o postępie, czy o wykończeniu prac około prezbiteryum kościoła N. P. Maryi...”). (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1890),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl. Tytuł nagłówkowy. Jag.
Całość:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 13.
Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Tak Parafianie jak i współobywatele nasi mają prawo do ciągłej wiadomości czy o postępie, czy o wykończeniu prac około prezbiteryum kościoła N. P. Maryi...”). (Odb. z Czasu).
(Kraków, 1890),
w 8ce, str. 2 nl.
Tytuł nagłówkowy.
Jag.