Nazwisko i imię:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 7.
Tytuł:
Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Im poważniejsze roboty komisya wykonawcza uskutecznia w restauracyi kościoła N. P. Maryi, tem więcej jest jej obowiązkiem zawiadamiać Parafian i publiczność...”). (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1889),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 3. Tytuł. nagłówkowy. Jag.
Całość:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 7.
Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Im poważniejsze roboty komisya wykonawcza uskutecznia w restauracyi kościoła N. P. Maryi, tem więcej jest jej obowiązkiem zawiadamiać Parafian i publiczność...”). (Odb. z Czasu).
(Kraków, 1889),
w 8ce, str. 3.
Tytuł. nagłówkowy.
Jag.