Nazwisko i imię:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 6.
Tytuł:
Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Prowadzone w dalszym ciągu roboty w myśl ostatniego sprawozdania, nie dały komisyi kierującej powodu do ponownego publicznego sprawozdania...”). (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1889),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 3. Tytuł nagłówkowy. Jag.
Całość:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 6.
Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Prowadzone w dalszym ciągu roboty w myśl ostatniego sprawozdania, nie dały komisyi kierującej powodu do ponownego publicznego sprawozdania...”). (Odb. z Czasu).
(Kraków, 1889),
w 8ce, str. 3.
Tytuł nagłówkowy.
Jag.