Nazwisko i imię:
Kościół Franciszkanów w Kownie.
Opis/komentarz:
ob. Nowakowski Wacław (Kościoły 1885).
Całość:
Kościół Franciszkanów w Kownie.
ob. Nowakowski Wacław (Kościoły 1885).