Nazwisko i imię:
Kościół w Kole.
Opis/komentarz:
ob. Witanowski Michał Rawicz (Obraz 1894).
Całość:
Kościół w Kole.
ob. Witanowski Michał Rawicz (Obraz 1894).