Nazwisko i imię:
Kościół katedralny w Kielcach.
Opis/komentarz:
ob. Siarkowski Władysław (Groby 1872).
Całość:
Kościół katedralny w Kielcach.
ob. Siarkowski Władysław (Groby 1872).