Nazwisko i imię:
Kościół św. Mikołaja w Kaliszu.
Opis/komentarz:
ob. Chodyński Adam (1874); Hinz Jan (Szkice architektoniczne t. I, zesz. VII 1887).
Całość:
Kościół św. Mikołaja w Kaliszu.
ob. Chodyński Adam (1874); Hinz Jan (Szkice architektoniczne t. I, zesz. VII 1887).