Nazwisko i imię:
Kościół ewangelicki w Janowicach Wielkich.
Opis/komentarz:
ob. Freyer Christoph Benjamin (Die hundertjährige Jubelfeier 1844).
Całość:
Kościół ewangelicki w Janowicach Wielkich.
ob. Freyer Christoph Benjamin (Die hundertjährige Jubelfeier 1844).