Nazwisko i imię:
Kościół katedralny w Diakowie.
Opis/komentarz:
ob. Sapieha Adam (Listy z Kroacyi 1883).
Całość:
Kościół katedralny w Diakowie.
ob. Sapieha Adam (Listy z Kroacyi 1883).