Nazwisko i imię:
Kościół w Dębnie.
Opis/komentarz:
ob. Eliasz Radzikowski Walery (1887); Łuszczkiewicz Władysław (Les polychromies 1893, Polichromia 1893, Zabytki dawnego budownictwa 1864–1867); Sprawozdania Komisyi do badania historii sztuki w Polsce t. V zesz. III (1896).
Całość:
Kościół w Dębnie.
ob. Eliasz Radzikowski Walery (1887); Łuszczkiewicz Władysław (Les polychromies 1893, Polichromia 1893, Zabytki dawnego budownictwa 1864–1867); Sprawozdania Komisyi do badania historii sztuki w Polsce t. V zesz. III (1896).