Nazwisko i imię:
Kościół w Dawigródku.
Opis/komentarz:
ob. Knapiński Władysław (Z dyecezyi mińskiej 1893).
Całość:
Kościół w Dawigródku.
ob. Knapiński Władysław (Z dyecezyi mińskiej 1893).