Nazwisko i imię:
Kościół ewangelicki w Cieszynie.
Opis/komentarz:
ob. Biermann Gottlieb (Historya wiary ewangelickiej w Ślązku 1859); Pieśni ludowe o założeniu (1859).
Całość:
Kościół ewangelicki w Cieszynie.
ob. Biermann Gottlieb (Historya wiary ewangelickiej w Ślązku 1859); Pieśni ludowe o założeniu (1859).