Nazwisko i imię:
Kościół ewangelicki w Boguminie.
Opis/komentarz:
ob. Haase Teodor (Nasza praca b. r.).
Całość:
Kościół ewangelicki w Boguminie.
ob. Haase Teodor (Nasza praca b. r.).