Nazwisko i imię:
Kościół w Białyniczach.
Opis/komentarz:
ob. Nowakowski Wacław (O cudownym obrazie 1899); Puzynina Gabriela (1860).
Całość:
Kościół w Białyniczach.
ob. Nowakowski Wacław (O cudownym obrazie 1899); Puzynina Gabriela (1860).