Nazwisko i imię:
Kościół w Berdyczowie.
Opis/komentarz:
ob. Nowakowski Wacław (O cudownym obrazie 1897); Wilczyński Jan Kazimierz (Album kijowskie poz. 175).
Całość:
Kościół w Berdyczowie.
ob. Nowakowski Wacław (O cudownym obrazie 1897); Wilczyński Jan Kazimierz (Album kijowskie poz. 175).