Nazwisko i imię:
Kościński Konstanty (1858–1915).
Tytuł:
Arcybractwo Różańca św. w Nowem powiecie świeckim, Prus Zachodnich opisał K. Kościński.
Miejsce i rok wydania:
Grudziądz, Druk. Gazety Grudziądzkiej, 1896,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 56, IV. Jag. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Ossol.
Całość:
Kościński Konstanty (1858–1915).
Arcybractwo Różańca św. w Nowem powiecie świeckim, Prus Zachodnich opisał K. Kościński.
Grudziądz, Druk. Gazety Grudziądzkiej, 1896,
w 8ce małej, str. 56, IV.
Jag. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Ossol.