Nazwisko i imię:
Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911).
Opis/komentarz:
obacz Ateneum (Warsz. 1876); Biesiada Literacka (Warsz. 1876); Czas (Krak. 1891, 1894); Dom Polski (Pozn. 1888–1890); Dziennik Krakowski (1896); Dziennik Polski (Lwów 1891); Dziennik Poranny i Anonsowy (Warsz. 1886); Dziennik Poznański (1873–1875, 1877, 1884–1890, 1892, 1899); Dziennik IV. zjazdu lekarzy i przyrodników (Pozn. 1884); Echo (Warsz. 1879); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz. 1889); Gazeta Lwowska (1899); Gazeta Narodowa (Lwów 1889); Gazeta Polska (Warsz. 1884); Gazeta Toruńska (1875, 1884–1887, 1889–1894, 1897–1898); Głos Narodu (Krak. 1894); Goniec Niedzielny i Świąteczny (Lwów 1892); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1879); Gwiazda Górnoszlązka (Bytom 1891); Gwiazdka Niedzielna (Gdańsk 1891–1900); Heine Henryk (Wybór pism 1889); Jankowski Czesław (Młoda Polska 1898); Jednodniówka. Na dochód ubogich i chorych (Pozn. 1900); Kasprowicz Jan (Album współczesnych poetów polskich 1899); Katolik (Chełmno, Mikołów, Król. Huta, Bytom 1889); Kłosy (Warsz. 1884); Komedye i monologi (1891); Kraj (Petersb. 1884–1886; 1899); Kronika Rodzinna (Warsz. 1877–1878); Kurier Krakowski (1887); Kurier Polski w Paryżu (1886); Kurier Poznański (1875, 1884, 1885, 1891, 1893); Kurier Warszawski (1885, 1888); Lira polska t. V (Warsz. 1883); Mien Juliusz (Dla pogorzelców 1886, Wisła 1884, 1885); Noskowski Zygmunt (Trzy pieśni 1900); Ognisko Domowe (Pozn. 1899); Ognisko Rodzinne (Łódź 1899); Okrężne. Jednodniówka (Pozn. 1885); Oppman Artur (Skarbiec poezyi polskiej 1897); Pielgrzym (Pelplin 1892); Pomoc! (Na; Warsz. 1884); Praca (Pozn. 1897); Prawda (Warsz. 1886); Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki (Lwów 1898); Przegląd Polski (Krak. 1874); Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego (1876, 1891); Romans i Powieść (Warsz. 1884); Ruch (Lwów 1888); Ruch Literacki (Lwów 1874); Sami sobie. Książka zbiorowa (1900); Sobótka (Pozn. 1869); Sobótka. Księga zbiorowa (Lwów 1875); Świat (Krak. 1891); Szczutek (Lwów 1888); Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny (Lwów 1880); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1883, 1884, 1888); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1883–1885); Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1893); Wieczory Zimowe (Lwów 1888); Wiek (Warsz. 1886); Wielkopolanin (Pozn. 1886, 1889); Zarzycki Aleksander (Trzy pieśni ok. 1900); Ziarno. Wydawnictwo zbiorowe (Warsz. 1880); Żmichowska Narcyza (Kwiaty 1882 i n.). Ponadto według Polskiego słownika biograficznego (t. XIV, s. 422) udzielił wywiadu dla pisma Corriere della Sera (11 VII 1893). — Według Bibliografii literatury polskiej „Nowy Korbut” (t. 14, Warszawa, 1973, s. 483–484) swoje utwory zamieszczał w następujących czasopismach: Dziennik Chicagoski (1891); Dziennik Polski (Lwów 1889, 1894); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1884). — Dwa jego wiersze (Przez pieśń do czynów; Dom Polski) przedrukował Józef Chociszewski w dziele Deklamator Polski (Poznań 1893, Inowrocław 1898). Tumaczenia utworów Kościelskiego zamieszczono w książce Nikołaja Iwanowicza Pozniakowa: W łuczszije gody (Petersb., 1896, s. 159–161) oraz w czasopismach rosyjskich (m. in.): Russkoje bogatstwo (Petersb., 1885, nr 2, s. 305, 1886, nr 11, s. 174, tł. N. Pozniakow); Siewiernyj wiestnik (Petersb., 1885, nr 3, s. 130, tł. N. Pozniakow); Swiet (Petersb., 1896, nr 207, s. 4, tł. N. Pozniakow); Tieatralnyj mirok (Petersb., 1885, nr 8, s. 2, tł. N. Pozniakow).
Całość:
Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911).
obacz Ateneum (Warsz. 1876); Biesiada Literacka (Warsz. 1876); Czas (Krak. 1891, 1894); Dom Polski (Pozn. 1888–1890); Dziennik Krakowski (1896); Dziennik Polski (Lwów 1891); Dziennik Poranny i Anonsowy (Warsz. 1886); Dziennik Poznański (1873–1875, 1877, 1884–1890, 1892, 1899); Dziennik IV. zjazdu lekarzy i przyrodników (Pozn. 1884); Echo (Warsz. 1879); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz. 1889); Gazeta Lwowska (1899); Gazeta Narodowa (Lwów 1889); Gazeta Polska (Warsz. 1884); Gazeta Toruńska (1875, 1884–1887, 1889–1894, 1897–1898); Głos Narodu (Krak. 1894); Goniec Niedzielny i Świąteczny (Lwów 1892); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1879); Gwiazda Górnoszlązka (Bytom 1891); Gwiazdka Niedzielna (Gdańsk 1891–1900); Heine Henryk (Wybór pism 1889); Jankowski Czesław (Młoda Polska 1898); Jednodniówka. Na dochód ubogich i chorych (Pozn. 1900); Kasprowicz Jan (Album współczesnych poetów polskich 1899); Katolik (Chełmno, Mikołów, Król. Huta, Bytom 1889); Kłosy (Warsz. 1884); Komedye i monologi (1891); Kraj (Petersb. 1884–1886; 1899); Kronika Rodzinna (Warsz. 1877–1878); Kurier Krakowski (1887); Kurier Polski w Paryżu (1886); Kurier Poznański (1875, 1884, 1885, 1891, 1893); Kurier Warszawski (1885, 1888); Lira polska t. V (Warsz. 1883); Mien Juliusz (Dla pogorzelców 1886, Wisła 1884, 1885); Noskowski Zygmunt (Trzy pieśni 1900); Ognisko Domowe (Pozn. 1899); Ognisko Rodzinne (Łódź 1899); Okrężne. Jednodniówka (Pozn. 1885); Oppman Artur (Skarbiec poezyi polskiej 1897); Pielgrzym (Pelplin 1892); Pomoc! (Na; Warsz. 1884); Praca (Pozn. 1897); Prawda (Warsz. 1886); Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki (Lwów 1898); Przegląd Polski (Krak. 1874); Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego (1876, 1891); Romans i Powieść (Warsz. 1884); Ruch (Lwów 1888); Ruch Literacki (Lwów 1874); Sami sobie. Książka zbiorowa (1900); Sobótka (Pozn. 1869); Sobótka. Księga zbiorowa (Lwów 1875); Świat (Krak. 1891); Szczutek (Lwów 1888); Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny (Lwów 1880); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1883, 1884, 1888); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1883–1885); Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1893); Wieczory Zimowe (Lwów 1888); Wiek (Warsz. 1886); Wielkopolanin (Pozn. 1886, 1889); Zarzycki Aleksander (Trzy pieśni ok. 1900); Ziarno. Wydawnictwo zbiorowe (Warsz. 1880); Żmichowska Narcyza (Kwiaty 1882 i n.).
Ponadto według Polskiego słownika biograficznego (t. XIV, s. 422) udzielił wywiadu dla pisma Corriere della Sera (11 VII 1893). — Według Bibliografii literatury polskiej „Nowy Korbut” (t. 14, Warszawa, 1973, s. 483–484) swoje utwory zamieszczał w następujących czasopismach: Dziennik Chicagoski (1891); Dziennik Polski (Lwów 1889, 1894); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1884). — Dwa jego wiersze (Przez pieśń do czynów; Dom Polski) przedrukował Józef Chociszewski w dziele Deklamator Polski (Poznań 1893, Inowrocław 1898).
Tumaczenia utworów Kościelskiego zamieszczono w książce Nikołaja Iwanowicza Pozniakowa: W łuczszije gody (Petersb., 1896, s. 159–161) oraz w czasopismach rosyjskich (m. in.): Russkoje bogatstwo (Petersb., 1885, nr 2, s. 305, 1886, nr 11, s. 174, tł. N. Pozniakow); Siewiernyj wiestnik (Petersb., 1885, nr 3, s. 130, tł. N. Pozniakow); Swiet (Petersb., 1896, nr 207, s. 4, tł. N. Pozniakow); Tieatralnyj mirok (Petersb., 1885, nr 8, s. 2, tł. N. Pozniakow).