Nazwisko i imię:
Kościelscy Józefostwo.
Opis/komentarz:
ob. Gawalewicz Marian (Barkarola 1884).
Całość:
Kościelscy Józefostwo.
ob. Gawalewicz Marian (Barkarola 1884).