Nazwisko i imię:
Kościelscy herbu Ogończyk.
Opis/komentarz:
ob. Kosiński Adam Amilkar (Przewodnik heraldyczny IV 1883).
Całość:
Kościelscy herbu Ogończyk.
ob. Kosiński Adam Amilkar (Przewodnik heraldyczny IV 1883).