Nazwisko i imię:
Kościelne prawo.
Opis/komentarz:
ob. Prawo kościelne.
Całość:
Kościelne prawo.
ob. Prawo kościelne.