Nazwisko i imię:
Kościelne obrzędy.
Opis/komentarz:
ob. Obrzędy kościelne.
Całość:
Kościelne obrzędy.
ob. Obrzędy kościelne.