Nazwisko i imię:
Kościelna poezja polska.
Opis/komentarz:
ob. Poezja kościelna.
Całość:
Kościelna poezja polska.
ob. Poezja kościelna.