Nazwisko i imię:
Kościelec (pod Proszowicami).
Opis/komentarz:
ob. Łuszczkiewicz Władysław (Kościół św. Wojciecha 1878); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. I zesz. II (1879).
Całość:
Kościelec (pod Proszowicami).
ob. Łuszczkiewicz Władysław (Kościół św. Wojciecha 1878); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. I zesz. II (1879).