Nazwisko i imię:
Kościelec (koło Inowrocławia).
Opis/komentarz:
ob. Łepkowski Józef (O zabytkach 1866); Łuszczkiewicz Władysław (Trzy granitowe kościoły 1879); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. I zesz. III (1879).
Całość:
Kościelec (koło Inowrocławia).
ob. Łepkowski Józef (O zabytkach 1866); Łuszczkiewicz Władysław (Trzy granitowe kościoły 1879); Sprawozdania Komisji do Badania Historji Sztuki w Polsce t. I zesz. III (1879).