Nazwisko i imię:
Kościany (z) Maciej. Maciej z Kościany.
Tytuł:
Miracula S. Ioannis Cantii wydał Dr. Wojciech Kętrzyński. (Odb. z Monumenta Poloniae Historica t. VI).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Akademii Umiejętności w Krakowie, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1892,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 53 (481–533), 1 nl. Jag. — Ossol.
Całość:
Kościany (z) Maciej. Maciej z Kościany.
Miracula S. Ioannis Cantii wydał Dr. Wojciech Kętrzyński. (Odb. z Monumenta Poloniae Historica t. VI).
Lwów, nakł. Akademii Umiejętności w Krakowie, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1892,
w 8ce, str. 2 nl., 53 (481–533), 1 nl.
Jag. — Ossol.