Nazwisko i imię:
Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887).
Tytuł:
W półcieniu. Opowiadania i obrazki przez Wilę Zyndram Kościałkowską.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1885,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 384, 1 nl.; rb. 1.50. Zawiera: Serya I. Opowiadania lekarza (Anielka; Wrócona życiu; Była niepotrzebną; Zgrany). Serya II. Obrazki (Rozeszli się; Strofa prozą; Elegia; Kruczek; Wietrzyk). Seria I poprzedzona dedykacją dla Elizy Orzeszkowej, seria II dedykacją dla Leopolda Méyetowa oraz Bronisława Leduchowskiego, opowiadanie Kruczek i Wietrzyk dedykacją dla ciotki Maryny Komarówny. Nowela Elegia oparta na wierszu Owena Mereditha (sir Roberta Lyttona) pt. The Portrait. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887).
W półcieniu. Opowiadania i obrazki przez Wilę Zyndram Kościałkowską.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1885,
w 8ce, str. 2 nl., 384, 1 nl.; rb. 1.50.
Zawiera: Serya I. Opowiadania lekarza (Anielka; Wrócona życiu; Była niepotrzebną; Zgrany). Serya II. Obrazki (Rozeszli się; Strofa prozą; Elegia; Kruczek; Wietrzyk).
Seria I poprzedzona dedykacją dla Elizy Orzeszkowej, seria II dedykacją dla Leopolda Méyetowa oraz Bronisława Leduchowskiego, opowiadanie Kruczek i Wietrzyk dedykacją dla ciotki Maryny Komarówny.
Nowela Elegia oparta na wierszu Owena Mereditha (sir Roberta Lyttona) pt. The Portrait.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.