Nazwisko i imię:
Kości.
Opis/komentarz:
obacz Airy (Metoda naturalnego leczenia 1878, 1879); Barącz Roman (Przypadek trepanacyi 1887); Biesiadecki Alfred (Zottenenchondrom des Darmbeins 1868); Billroth Teodor (Prelekcja 1868); Burzyński Miłosław (Nova quaedam vinctura ad fracturam 1853); Droba Stanisław (Gruźlica stawów 1899); Drożyński Antoni (Zur Statistik der Knochenbrüche 1880); Feigel Longin (Pierwotny rak 1891); Gutkowski Błażej (Anatomia teoretyczna 1828); Halban (Blumenstock, Blumenstok) Leon (Dr. O. Messerer 1885); Hoyer Henryk Fryderyk (Spostrzeżenia nad rozkładem 1893); Hryncewicz Talko Julian (O czełowieczeskich 1895); Jakubowski Maciej Leon (O zmianach 1876); Korzeniowski Józef (De ossibus fractis 1837); Kośmiński Franciszek (O rozmięknieniu 1896); Mianowski Józef (O złamaniach 1837); Neugebauer Franciszek Ludwik syn (41 spostrzeżeń 1898); Nowicki Emilian O. Klemens (Odejmowanie członków 1831, O złamaniu 1833); Paszkowski Wiktor (De la fracture du calcaneum 1880); Peszke Józef (Rana postrzałowa 1881); Podgórski Czesław, Harajewicz Władysław (Przypadek połogowego rozmiękczenia 1893); Rydygier Ludwik (O nowej metodzie tymczasowego wypiłowania 1893, Nowy sposób wypiłowania 1882); Sawicki Bronisław Wilhelm (O nadwichnięciach 1891); Skiba Jan (Dissertatio inauguralis zootomica 1834); Śliwiński Paweł (Ueber Fracturen des Fersenbeins 1897); Sondermayer Roman (Mięsak 1888); Stański Piotr Kajetan (Recherches sur les maladies 1851); Szerlecki Władysław Alfred (Tractatus de fractura 1834); Szuman Leon (Mittheilung eines Falls 1879); Szymanowski Julian (Additamenta ad ossium resectionem 1856); Talaczyński Konstanty (De carie ossis 1850); Ziemacki Józef Kazimierz (Leczenie zapalenia 1895).
Całość:
Kości.
obacz Airy (Metoda naturalnego leczenia 1878, 1879); Barącz Roman (Przypadek trepanacyi 1887); Biesiadecki Alfred (Zottenenchondrom des Darmbeins 1868); Billroth Teodor (Prelekcja 1868); Burzyński Miłosław (Nova quaedam vinctura ad fracturam 1853); Droba Stanisław (Gruźlica stawów 1899); Drożyński Antoni (Zur Statistik der Knochenbrüche 1880); Feigel Longin (Pierwotny rak 1891); Gutkowski Błażej (Anatomia teoretyczna 1828); Halban (Blumenstock, Blumenstok) Leon (Dr. O. Messerer 1885); Hoyer Henryk Fryderyk (Spostrzeżenia nad rozkładem 1893); Hryncewicz Talko Julian (O czełowieczeskich 1895); Jakubowski Maciej Leon (O zmianach 1876); Korzeniowski Józef (De ossibus fractis 1837); Kośmiński Franciszek (O rozmięknieniu 1896); Mianowski Józef (O złamaniach 1837); Neugebauer Franciszek Ludwik syn (41 spostrzeżeń 1898); Nowicki Emilian O. Klemens (Odejmowanie członków 1831, O złamaniu 1833); Paszkowski Wiktor (De la fracture du calcaneum 1880); Peszke Józef (Rana postrzałowa 1881); Podgórski Czesław, Harajewicz Władysław (Przypadek połogowego rozmiękczenia 1893); Rydygier Ludwik (O nowej metodzie tymczasowego wypiłowania 1893, Nowy sposób wypiłowania 1882); Sawicki Bronisław Wilhelm (O nadwichnięciach 1891); Skiba Jan (Dissertatio inauguralis zootomica 1834); Śliwiński Paweł (Ueber Fracturen des Fersenbeins 1897); Sondermayer Roman (Mięsak 1888); Stański Piotr Kajetan (Recherches sur les maladies 1851); Szerlecki Władysław Alfred (Tractatus de fractura 1834); Szuman Leon (Mittheilung eines Falls 1879); Szymanowski Julian (Additamenta ad ossium resectionem 1856); Talaczyński Konstanty (De carie ossis 1850); Ziemacki Józef Kazimierz (Leczenie zapalenia 1895).