Nazwisko i imię:
Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879).
Tytuł:
O środkach stłumiających czucie (anestetycznych) i o ich wpływie na chirurgią przez H. K. Korzeniowskiego Doktora Medycyny, Członka Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Lekarza Kancellaryi J. O. Księcia Namiestnika i Lekarza Ordynującego Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1856,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 35. Dedykowane tajnemu radcy Piotrowi Eliaszewiczowi. Ak. — Jag. — Nar. — Warsz.Un.
Całość:
Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879).
O środkach stłumiających czucie (anestetycznych) i o ich wpływie na chirurgią przez H. K. Korzeniowskiego Doktora Medycyny, Członka Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Lekarza Kancellaryi J. O. Księcia Namiestnika i Lekarza Ordynującego Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1856,
w 4ce, str. 35.
Dedykowane tajnemu radcy Piotrowi Eliaszewiczowi.
Ak. — Jag. — Nar. — Warsz.Un.