Nazwisko i imię:
Korżeniewskij Ioann Grigorjewicz (1821–1905).
Tytuł:
Nadpisi na miednych doskach, pristrojennych k stienam Warszawsko-Wołynskoj kładbiszczenskoj cerkwi, o wojennych diejstwijach protiw polskich miatieżnikow w 1831 godu.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1887,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. VIII, 54. Moskwa, Ros.Bibl.Państw. — Petersb., Ros.Bibl.Nar.
Całość:
Korżeniewskij Ioann Grigorjewicz (1821–1905).
Nadpisi na miednych doskach, pristrojennych k stienam Warszawsko-Wołynskoj kładbiszczenskoj cerkwi, o wojennych diejstwijach protiw polskich miatieżnikow w 1831 godu.
Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1887,
w 4ce, str. VIII, 54.
Moskwa, Ros.Bibl.Państw. — Petersb., Ros.Bibl.Nar.