Nazwisko i imię:
Korf (Korff) Modiest Andriejewicz (1800–1872).
Opis/komentarz:
obacz Gazeta Codzienna (Warsz. 1839); Heidenstein Reinhold (Dzieje 1857); Karatajew Iwan Piotrowicz (Chronołogiczeskaja rospiś 1861); Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy (Warsz. 1842); Kossowicz Kajetan (Gâta ustavaiti 1869); Magazyn Powszechny (Warsz. 1837); Tygodnik Petersburski (1857).
Całość:
Korf (Korff) Modiest Andriejewicz (1800–1872).
obacz Gazeta Codzienna (Warsz. 1839); Heidenstein Reinhold (Dzieje 1857); Karatajew Iwan Piotrowicz (Chronołogiczeskaja rospiś 1861); Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy (Warsz. 1842); Kossowicz Kajetan (Gâta ustavaiti 1869); Magazyn Powszechny (Warsz. 1837); Tygodnik Petersburski (1857).