Nazwisko i imię:
Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912).
Tytuł:
Katałog knig otnosiaszczichsia k istorii i etnografii Jużno-Russkago Kraja i Małorossijskich knig i not ... nachodiaszczichsia w prodaże w kniżnych i muzykalnych magazinach Bolesława Koriejwo Kommissioniera (Kijewskago otdielenija) Impieratorskago Russkago Muzykalnago obszczestwa ...
Miejsce i rok wydania:
Kijew, Tipografija K. N. Milewskago, 1890,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 32. Jag.
Całość:
Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912).
Katałog knig otnosiaszczichsia k istorii i etnografii Jużno-Russkago Kraja i Małorossijskich knig i not ... nachodiaszczichsia w prodaże w kniżnych i muzykalnych magazinach Bolesława Koriejwo Kommissioniera (Kijewskago otdielenija) Impieratorskago Russkago Muzykalnago obszczestwa ...
Kijew, Tipografija K. N. Milewskago, 1890,
w 8ce, str. 32.
Jag.