Nazwisko i imię:
Korewina (Korejwa, Korewo) Maria Celestyna (Celina) z Boczkowskich, 2o voto Kirkorowa (ok. 1841–1931).
Tytuł:
Podróż po Anglii. (Odb. z Kuriera Wileńskiego).
Miejsce i rok wydania:
Wilno, 1860.
Opis/komentarz:
W t. II pierwszego wyd. Bibliografii Polskiej XIX st. (Kraków, 1874, s. 431) umieszczone mylnie pod: Korewina Marya z Buczyńskich.
Całość:
Korewina (Korejwa, Korewo) Maria Celestyna (Celina) z Boczkowskich, 2o voto Kirkorowa (ok. 1841–1931).
Podróż po Anglii. (Odb. z Kuriera Wileńskiego).
Wilno, 1860.
W t. II pierwszego wyd. Bibliografii Polskiej XIX st. (Kraków, 1874, s. 431) umieszczone mylnie pod: Korewina Marya z Buczyńskich.