Nazwisko i imię:
Korewicki Z.
Opis/komentarz:
ob. Kruszyński S. i ... (Kołowacizna 1877).
Całość:
Korewicki Z.
ob. Kruszyński S. i ... (Kołowacizna 1877).