Nazwisko i imię:
Korewa Klety (1837–1863).
Opis/komentarz:
ob. Pismo Zbiorowe wydane staraniem i nakładem Towarzystwa Naukowego Młodzieży Polskiej w Paryżu (Bendlikon 1865).
Całość:
Korewa Klety (1837–1863).
ob. Pismo Zbiorowe wydane staraniem i nakładem Towarzystwa Naukowego Młodzieży Polskiej w Paryżu (Bendlikon 1865).