Nazwisko i imię:
Korewa Józef.
Tytuł:
Sprawa WW. JPanstwa Antoniego, tylko iako Męża i Rozalii z Pohrebickich Szalewiczow Rotmistrzow Powiatu Lidzkiego. Z WW. JPanami Władysławem Minskim Czesznikow: Sendomirskim, Józefem Wilbikiem Rotmistrzem Lidzkim, Paręcznikiem, Tadeuszem Borzymowskim Sędzią Grodzkim Słonimskim, Tadeuszem i Wincentym Kapitanem Woysk Rossyiskich Bracią, Rózą i Zofią Siostrami Zaleskiemi, oraz z Franciszkiem, Leopoldem i Józefem Bracią, i Małgorzatą Siostrą Zaleskiemi.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (po 1800?),
Opis/komentarz:
fol., str. 12 nl. Tytuł nagłówkowy. — Na końcu: Pisał Józef Korewa Adwokit (!) Sądu Głównego. Muz.Nar.Krak.
Całość:
Korewa Józef.
Sprawa WW. JPanstwa Antoniego, tylko iako Męża i Rozalii z Pohrebickich Szalewiczow Rotmistrzow Powiatu Lidzkiego. Z WW. JPanami Władysławem Minskim Czesznikow: Sendomirskim, Józefem Wilbikiem Rotmistrzem Lidzkim, Paręcznikiem, Tadeuszem Borzymowskim Sędzią Grodzkim Słonimskim, Tadeuszem i Wincentym Kapitanem Woysk Rossyiskich Bracią, Rózą i Zofią Siostrami Zaleskiemi, oraz z Franciszkiem, Leopoldem i Józefem Bracią, i Małgorzatą Siostrą Zaleskiemi.
B. m. b. r. (po 1800?),
fol., str. 12 nl.
Tytuł nagłówkowy. — Na końcu: Pisał Józef Korewa Adwokit (!) Sądu Głównego.
Muz.Nar.Krak.