Nazwisko i imię:
Korespondent Francuzki.
Tytuł:
Korespondent Francuzki czyli Wzory listów francuzkich we wszelkich okolicznościach życia towarzyskiego, do użytku sprawuiących interessa i młodzieży. Z przyłączonemi uwagami nad sposobem pisania listów w ogólności, ich kształtem, tytułami, podpisami i t. d. szczegolniey stosowanemi do używania w Polszcze zwykłego. (Tytuł francuski:) Le Correspondant françois ou Modèles de Lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale à l'usage des jeunes personnes, des gens d'affaires. Avec des observations pratiques sur la manière d'écrire les lettres en général, sur leur forme, sur le cérémonial, les titres, les adresses etc.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XLIII, 1 nl., 479, 1 nl. (czysta), 3 nl. (Omyłki znacznieysze); złp. 10. (Po polsku i po francusku). Jag. — Kórnik — Nar. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż, do użytku młodzieży i interesa sprawuiących służące, wyięte z naylepszych wzorowych pisarzów. Wydanie nowe któremu przydany został Wybór listów Pani Sévigné i Grignan. Tychże kupfersztychami ozdobiony. Przyłączone są Uwagi nad sposobem pisania listów w ogólności, ich kształtem, tytułami, podpisami i t.d. szczególniey stosownemi do używania w Polszcze zwykłego. (Na drugiej karcie tytułowej:) Le Correspondant françois, ou modèles de lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale, puisés dans les meilleurs écrivains; à l'usage des jeunes gens, et des gens d'affaires. Nouvelle édition, augmentée d'un choix de Lettres de Mesdames de Sévigné et de Grignan; Ornée de leurs portraits. Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1818, w 8ce, str. 1 nl., XLIII, 1 nl., 510, tabl. 2. (Po polsku i po francusku). W egz. Bibl. Narodowej tylko polska karta tytułowa. Nar. — Warsz.Un. — toż. Wydanie nowe któremu przydany został Wybór listów Pani Sévigné i Grignan. Tychże kupfersztychami ozdobiony. Przyłączone są Uwagi nad sposobem pisania listów w ogólności, ich kształtem, tytułami, podpisami it.d. szczególniey stosownemi do używania w Polszcze zwykłego. (Tytuł francuski:) Le Correspondant françois ou Modèles de Lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale à l'usage des jeunes personnes, et des gens d'affaires. Nouvelle édition augmentée d'un choix de Lettres de Mesdames de Sévigné et de Grignan. Ornée de leurs portraits. Breslau, chez Guillaume Theophile Korn, 1818, str. XLIII, 1 nl, 510, tabl. 2. (Po polsku i po francusku). Wydanie tytułowe. — Zamieszczone w t. IV pierwszego wyd. Bibliografii Polskiej XIX st. (Kraków, 1878, s. 229) pod hasłem: Sévigné. Pozn.Un.
Całość:
Korespondent Francuzki.
Korespondent Francuzki czyli Wzory listów francuzkich we wszelkich okolicznościach życia towarzyskiego, do użytku sprawuiących interessa i młodzieży. Z przyłączonemi uwagami nad sposobem pisania listów w ogólności, ich kształtem, tytułami, podpisami i t. d. szczegolniey stosowanemi do używania w Polszcze zwykłego. (Tytuł francuski:) Le Correspondant françois ou Modèles de Lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale à l'usage des jeunes personnes, des gens d'affaires. Avec des observations pratiques sur la manière d'écrire les lettres en général, sur leur forme, sur le cérémonial, les titres, les adresses etc.
Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
w 8ce, str. XLIII, 1 nl., 479, 1 nl. (czysta), 3 nl. (Omyłki znacznieysze); złp. 10. (Po polsku i po francusku).
Jag. — Kórnik — Nar. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż, do użytku młodzieży i interesa sprawuiących służące, wyięte z naylepszych wzorowych pisarzów. Wydanie nowe któremu przydany został Wybór listów Pani Sévigné i Grignan. Tychże kupfersztychami ozdobiony. Przyłączone są Uwagi nad sposobem pisania listów w ogólności, ich kształtem, tytułami, podpisami i t.d. szczególniey stosownemi do używania w Polszcze zwykłego. (Na drugiej karcie tytułowej:) Le Correspondant françois, ou modèles de lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale, puisés dans les meilleurs écrivains; à l'usage des jeunes gens, et des gens d'affaires. Nouvelle édition, augmentée d'un choix de Lettres de Mesdames de Sévigné et de Grignan; Ornée de leurs portraits. Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1818, w 8ce, str. 1 nl., XLIII, 1 nl., 510, tabl. 2. (Po polsku i po francusku).
W egz. Bibl. Narodowej tylko polska karta tytułowa.
Nar. — Warsz.Un.
— toż. Wydanie nowe któremu przydany został Wybór listów Pani Sévigné i Grignan. Tychże kupfersztychami ozdobiony. Przyłączone są Uwagi nad sposobem pisania listów w ogólności, ich kształtem, tytułami, podpisami it.d. szczególniey stosownemi do używania w Polszcze zwykłego. (Tytuł francuski:) Le Correspondant françois ou Modèles de Lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale à l'usage des jeunes personnes, et des gens d'affaires. Nouvelle édition augmentée d'un choix de Lettres de Mesdames de Sévigné et de Grignan. Ornée de leurs portraits. Breslau, chez Guillaume Theophile Korn, 1818, str. XLIII, 1 nl, 510, tabl. 2. (Po polsku i po francusku).
Wydanie tytułowe. — Zamieszczone w t. IV pierwszego wyd. Bibliografii Polskiej XIX st. (Kraków, 1878, s. 229) pod hasłem: Sévigné.
Pozn.Un.