Nazwisko i imię:
(Kordecki Augustyn).
Opis/komentarz:
obacz Anczyc Władysław Ludwik (Ksiądz 1869, Obrazki historyczne 1869, 1875); Athenaeum (Wilno 1847); Biblioteka Dzieł Wyborowych Nr 160 (Warsz. 1900); Biblioteka Ludowa Polska, zeszyt 14–15 (Paryż 1867); Bośniacka Eliza z Rulikowskich (Przeor 1874); Czytelnia dla Ludu, Dział V, część 2 (1869); Grajnert Józef (Podarunek 1862); Kalendarz Katolicki Krakowski na r. 1881; Konstytucja Narodowego Polskiego Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa Bratniej Pomocy Augustyna Kordeckiego (1888); Krajewski Franciszek (1860, 1897); Kraszewski Józef Ignacy (Kordecki 1852 i n.); Obrazki historyczne IV (1863); Przędza (Złota) poetów i prozaików polskich t. IV (1887); Szujski J. (?); Tydzień Powieściowo--naukowy (Chicago 1888). Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, 87–88.
Całość:
(Kordecki Augustyn).
obacz Anczyc Władysław Ludwik (Ksiądz 1869, Obrazki historyczne 1869, 1875); Athenaeum (Wilno 1847); Biblioteka Dzieł Wyborowych Nr 160 (Warsz. 1900); Biblioteka Ludowa Polska, zeszyt 14–15 (Paryż 1867); Bośniacka Eliza z Rulikowskich (Przeor 1874); Czytelnia dla Ludu, Dział V, część 2 (1869); Grajnert Józef (Podarunek 1862); Kalendarz Katolicki Krakowski na r. 1881; Konstytucja Narodowego Polskiego Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa Bratniej Pomocy Augustyna Kordeckiego (1888); Krajewski Franciszek (1860, 1897); Kraszewski Józef Ignacy (Kordecki 1852 i n.); Obrazki historyczne IV (1863); Przędza (Złota) poetów i prozaików polskich t. IV (1887); Szujski J. (?); Tydzień Powieściowo--naukowy (Chicago 1888).
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, 87–88.