Nazwisko i imię:
Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673).
Tytuł:
Nowa Gigantomachia Pamiętnik oblężenia Częstochowy roku 1655 napisany po łacinie przez X. ... Przeora Konwentu Jasnogórskiego. Przełożył wiernie Józef Łepkowski. z trzema rycinami.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1858,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 159, 1 nl. (Słowo od tłumacza); złp. 9. Dedykowane królowi Janowi Kazimierzowi. Zawiera (m. in.): na s. 20–22: warunki poddania się; na s. 28–29: list do zakonników z żądaniem podania się od generała-porucznika Burcharda Millera, z datą: 8 (18) XI 1655; na s. 33–35: ogłoszenie wydane przez króla szwedzkiego obiecujące m. in. wolność religii i zachowanie swobód kościołów i klasztorów, z datą: 30 IX 1655; na s. 36–37: odpowiedź Augustyna Kordeckiego na list Millera, z datą: 24 XI 1655; na s. 48–50: Punkta i artykuły ugody między Jego Dostojnością Panem Burchardem Millerem, Generałem pełnomocnym Jego Król. Mości Króla Szwedzkiego z jednéj, a Ojcami klasztoru na Jasnéj Górze z drugiéj strony, co do poddania się tegoż klasztoru i t. d.; na s. 60–61: list od Arvida Wittenberga do Ojców Jasnogórskich (nakłaniający do kapitulacji), z datą: Kraków, 21 XI 1655; na s. 82–83: list Seweryna z Kali Kalińskiego Pułkownika Jego Król. Mości. (o srebrze ku czci Najświętszej Bogarodzicy), z datą: 29 XII 1655 r.; na s. 90–91: list Burcharda Millera pisany do zakonników przed szturmem, z datą: 14 (24) XII 1655 r.; na s. 92: odpowiedź Kordeckiego na ten list; na s. 92–93: list Kordeckiego do hr. Wrzeszczewicza (!) zawierający prośbę o pomoc w negocjacjach z Millerem o zawieszenie broni na czas Bożego Narodzenia; na s. 94–95: odpowiedź na ten list Jana Wejcharda hrabiego z Wrzeszczewicz; na s. 98–99: list Burcharda Millera do obrońców Jasnej Góry z żądaniem okupu za niepodejmowanie szturmu, z datą: 15 (25) XII 1655 r.; na s. 100–101: odpowiedź Kordeckiego na ten list, z datą 26 XII 1655 r.; na s. 101–102: list przeora do hr. Wrzeszczewicza (!), z datą: 26 XII 1655 r.; na s. 117–120: kopia pisma o rzekomym zdobyciu Jasnéj Góry (Zwycięztwo Króla Szwedzkiego, gdzie dwadzieścia tysięcy Polaków poległo, a Częstochowa zburzoną została); na s. 122: list Wacława Sadowskiego do przeora o powrocie Szwedów pod Jasną Górę, z datą: Wilkowieck, 29 I 1656; na s. 128–129: odezwa Rakoczego do Polaków z żądaniem przekazania mu korony polskiej, z datą: zamek Coles, dnia ostatniego XII 1656; na s. 130–132: warunki, pod którymi Polacy mieli przystąpić do Szwedów; na s. 133–135: odezwa Prymasa Królestwa (Andrzeja Leszczyńskiego) zachęcająca do obrony Ojczyzny, z datą: Głogów, 17 XI 1655; na s. 135–144: tekst konfederacji wojska kwarcianego ze szlachtą wraz z tekstami przysiąg wodzów, komisarzy oraz wojska i mieszkańców Rzeczypospolitej (inc: „Niech świat nie wierzy i nikt tego nawet nie przypuszcza: że sławny naród Polski...”), z datą: Tyszowce, 29 XII 1655; na s. 145–148: odezwa Prymasa (Andrzeja Leszczyńskiego) do szlachty w związku z fałszywymi wieściami o wojsku tatarskim, z datą: Nissa, 3 I 1656 r.; na s. 152–153: tekst ślubowania Jana Kazimierza uczynionego przez niego przed obrazem N. Maryi Panny we Lwowie dnia 1 IV 1656 r. (inc: „Wielka Boga-Człowieka Matko o Przeczysta Panno! Ja Jan Kazimierz...”). Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Śl. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un.
Całość:
Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673).
Nowa Gigantomachia Pamiętnik oblężenia Częstochowy roku 1655 napisany po łacinie przez X. ... Przeora Konwentu Jasnogórskiego. Przełożył wiernie Józef Łepkowski. z trzema rycinami.
Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1858,
w 4ce, str. 159, 1 nl. (Słowo od tłumacza); złp. 9.
Dedykowane królowi Janowi Kazimierzowi.
Zawiera (m. in.): na s. 20–22: warunki poddania się; na s. 28–29: list do zakonników z żądaniem podania się od generała-porucznika Burcharda Millera, z datą: 8 (18) XI 1655; na s. 33–35: ogłoszenie wydane przez króla szwedzkiego obiecujące m. in. wolność religii i zachowanie swobód kościołów i klasztorów, z datą: 30 IX 1655; na s. 36–37: odpowiedź Augustyna Kordeckiego na list Millera, z datą: 24 XI 1655; na s. 48–50: Punkta i artykuły ugody między Jego Dostojnością Panem Burchardem Millerem, Generałem pełnomocnym Jego Król. Mości Króla Szwedzkiego z jednéj, a Ojcami klasztoru na Jasnéj Górze z drugiéj strony, co do poddania się tegoż klasztoru i t. d.; na s. 60–61: list od Arvida Wittenberga do Ojców Jasnogórskich (nakłaniający do kapitulacji), z datą: Kraków, 21 XI 1655; na s. 82–83: list Seweryna z Kali Kalińskiego Pułkownika Jego Król. Mości. (o srebrze ku czci Najświętszej Bogarodzicy), z datą: 29 XII 1655 r.; na s. 90–91: list Burcharda Millera pisany do zakonników przed szturmem, z datą: 14 (24) XII 1655 r.; na s. 92: odpowiedź Kordeckiego na ten list; na s. 92–93: list Kordeckiego do hr. Wrzeszczewicza (!) zawierający prośbę o pomoc w negocjacjach z Millerem o zawieszenie broni na czas Bożego Narodzenia; na s. 94–95: odpowiedź na ten list Jana Wejcharda hrabiego z Wrzeszczewicz; na s. 98–99: list Burcharda Millera do obrońców Jasnej Góry z żądaniem okupu za niepodejmowanie szturmu, z datą: 15 (25) XII 1655 r.; na s. 100–101: odpowiedź Kordeckiego na ten list, z datą 26 XII 1655 r.; na s. 101–102: list przeora do hr. Wrzeszczewicza (!), z datą: 26 XII 1655 r.; na s. 117–120: kopia pisma o rzekomym zdobyciu Jasnéj Góry (Zwycięztwo Króla Szwedzkiego, gdzie dwadzieścia tysięcy Polaków poległo, a Częstochowa zburzoną została); na s. 122: list Wacława Sadowskiego do przeora o powrocie Szwedów pod Jasną Górę, z datą: Wilkowieck, 29 I 1656; na s. 128–129: odezwa Rakoczego do Polaków z żądaniem przekazania mu korony polskiej, z datą: zamek Coles, dnia ostatniego XII 1656; na s. 130–132: warunki, pod którymi Polacy mieli przystąpić do Szwedów; na s. 133–135: odezwa Prymasa Królestwa (Andrzeja Leszczyńskiego) zachęcająca do obrony Ojczyzny, z datą: Głogów, 17 XI 1655; na s. 135–144: tekst konfederacji wojska kwarcianego ze szlachtą wraz z tekstami przysiąg wodzów, komisarzy oraz wojska i mieszkańców Rzeczypospolitej (inc: „Niech świat nie wierzy i nikt tego nawet nie przypuszcza: że sławny naród Polski...”), z datą: Tyszowce, 29 XII 1655; na s. 145–148: odezwa Prymasa (Andrzeja Leszczyńskiego) do szlachty w związku z fałszywymi wieściami o wojsku tatarskim, z datą: Nissa, 3 I 1656 r.; na s. 152–153: tekst ślubowania Jana Kazimierza uczynionego przez niego przed obrazem N. Maryi Panny we Lwowie dnia 1 IV 1656 r. (inc: „Wielka Boga-Człowieka Matko o Przeczysta Panno! Ja Jan Kazimierz...”).
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Śl. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un.