Nazwisko i imię:
Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839).
Tytuł:
Katechizm dla dzieci wieyskich, ku parochów wygodzie spisany, przez X. M. Korczyńskiego, Teologii Doktora, Dziekana Katedralnego Przemyślskiego, Examinatora Dyecezalnego wydanie wtóre, poprawne. Tomik I.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Franciszka Pillera, 1829,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. X, 197, 8 nl. Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tomik II pt.: Katechizm dla dzieci wieyskich, naukę obyczaiów w sobie zawiéraiący. przez X. M. Korczyńskiego, Teologii Doktora, Dziekana Katedralnego Przemyślskiego, Examinatora Dyecezalnego wydanie wtóre, poprawne. Tomik II. Tamże, 1829, w 8ce, str. 206, 16 nl. Na s. 12 nl.–16 nl.: Spis pozycji dostępnych w księgarni Franciszka Pillera we Lwowie. Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Tor.Ks.K. — Wrocł.Un.
Całość:
Korczyński Michał Tomasz Wincenty h. Sas, bp przemyski (1784–1839).
Katechizm dla dzieci wieyskich, ku parochów wygodzie spisany, przez X. M. Korczyńskiego, Teologii Doktora, Dziekana Katedralnego Przemyślskiego, Examinatora Dyecezalnego wydanie wtóre, poprawne. Tomik I.
Lwów, nakł. Franciszka Pillera, 1829,
w 8ce, str. X, 197, 8 nl.
Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Tor.Ks.K. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tomik II pt.: Katechizm dla dzieci wieyskich, naukę obyczaiów w sobie zawiéraiący. przez X. M. Korczyńskiego, Teologii Doktora, Dziekana Katedralnego Przemyślskiego, Examinatora Dyecezalnego wydanie wtóre, poprawne. Tomik II. Tamże, 1829, w 8ce, str. 206, 16 nl.
Na s. 12 nl.–16 nl.: Spis pozycji dostępnych w księgarni Franciszka Pillera we Lwowie.
Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Tor.Ks.K. — Wrocł.Un.