Nazwisko i imię:
Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905).
Tytuł:
O zdrojach Morszyńskich a w szczególności O wodzie gorzkiej Morszyńskiej w porównaniu z innemi wodami gorzkiemi. Napisał Prof. Dr. Korczyński. Rzecz przedstawiona na posiedzeniu komisyi balneologicznej Towarzystwa lekarskiego Krakowskiego w dniu 9 Maja 1882. (Odb. z Gazety Lekarskiej).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl., 17. Ak. — Jag. — Kórnik — Nar. — toż. Stryj, druk. A. Müllera syna, 1882, w 4ce małej, str. 28. Zawiera nadto: na s. 27–28: Listy do Bonifacego Stillera, właściciela zakładu leczniczego w Morszynie nast. osób: dra Głowackiego (dyrektor szpitala powsz. krajow.), dra B. Wolana (c.k. radca sanitarny prymariusz, docent uniwer.), prof. Maurycego Madurowicza, dra Gustawa Neussera (dyrektor zakładu w Kulparkowie), prof. Adama Czyżewicza (c.k. radca zdrowia). Jag. — Kórnik — toż. Wydanie drugie. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1884, w 8ce, str. 16. Zawartość jak wyżej. — Ponadto zamieszczono informację: Po śmierci ś.p. Bonifacego Stillera objęło w marcu b. r. Towarzystwo lekarzy na mocy aktu fundacyjnego zakład morszyński na własność, i oddało zarząd zdrojowisk panu aptékarzowi Jakóbowi Piepesowi we Lwowie. Ak. — Kórnik
Całość:
Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905).
O zdrojach Morszyńskich a w szczególności O wodzie gorzkiej Morszyńskiej w porównaniu z innemi wodami gorzkiemi. Napisał Prof. Dr. Korczyński. Rzecz przedstawiona na posiedzeniu komisyi balneologicznej Towarzystwa lekarskiego Krakowskiego w dniu 9 Maja 1882. (Odb. z Gazety Lekarskiej).
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
w 4ce, str. 2 nl., 17.
Ak. — Jag. — Kórnik — Nar.
— toż. Stryj, druk. A. Müllera syna, 1882, w 4ce małej, str. 28.
Zawiera nadto: na s. 27–28: Listy do Bonifacego Stillera, właściciela zakładu leczniczego w Morszynie nast. osób: dra Głowackiego (dyrektor szpitala powsz. krajow.), dra B. Wolana (c.k. radca sanitarny prymariusz, docent uniwer.), prof. Maurycego Madurowicza, dra Gustawa Neussera (dyrektor zakładu w Kulparkowie), prof. Adama Czyżewicza (c.k. radca zdrowia).
Jag. — Kórnik
— toż. Wydanie drugie. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1884, w 8ce, str. 16.
Zawartość jak wyżej. — Ponadto zamieszczono informację: Po śmierci ś.p. Bonifacego Stillera objęło w marcu b. r. Towarzystwo lekarzy na mocy aktu fundacyjnego zakład morszyński na własność, i oddało zarząd zdrojowisk panu aptékarzowi Jakóbowi Piepesowi we Lwowie.
Ak. — Kórnik